Աշխատակազմ

Ալբերտ Փայտյան
Քրիստոնեական դաստիարակության
բաժնի տնօրեն
Էլ.փոստ- albert.paytyan@eca.am
Հեռ. 099 28 64 24
Շուշան Ենգիբարյան
Երիտասարդական ծրագրերի
կոորդինատոր, ադմինիստրատիվ
բաժնի պատասխանատու
Էլ.փոստ- shushan.yengibaryan@amaa.am
Հեռ. 099 28 64 24
Էլիզ Բաղդասարյան
Մանկապատանեկան ծրագրերի
կոորդինատոր
Էլ.փոստ- eliz.baghdasaryan@eca.am
Հեռ. 099 28 64 24
Էմիլյա Օհանյան
Մշակութային ծրագրերի
կոորդինատոր
Էլ.փոստ- emilia.ohanyan@eca.am
Հեռ. 099 28 64 24