ՀՈՎՎԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՎԵԼԻԻ ԿՈՉՄԱՆ ՇՆՈՐՀՈՒՄ

ՀՈՎՎԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՎԵԼԻԻ ԿՈՉՄԱՆ ՇՆՈՐՀՈՒՄ