15.04.2019թ.- Վեր. Ավետիք Խաչատրյան, «Ի՞նչ էր խաչը հրեաների համար» (Գործք Առաքելոց 5.34, 22.3)