19.04.2019թ.- Պատ. Ստեփան Վարդանյան , «Ի՞նչ էր խաչը Պողոսի համար» (Ա Կորնթ․ 1.23-24)