31.01.2016թ.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Ի՞նչ պատահեց մանուկ Հիսուսի հետ» (Ա. Տիմոթեոս 2.5)