14.05.2017թ.- Վեր. Դոկ. Բրյուս Բալոյան, «Ինչու՞ մենք չենք աղոթում» (Ղուկաս 18.1-18)