07.02.2016- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Ի՞նչ է ապաշխարությունը» (Գործք. 2.38, Հռոմ. 12.1-3)