14.02.2016թ.- Վեր. Ռենե Լեվոնյան, «Աստծո խոսքը լսողներ և կատարողներ» (Հակոբոս 1.16-27)