21.02.2016թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Ինչպե՞ս է Աստված խոսում այսօր» (Եբր. 1.1-3, Բ Պետրոս 1.1-8)