06.03.2016- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Վերստին ծնունդ» (Հովհ. 3.1-10)