13.03.2016թ.- Վեր. Րաֆֆի Մսրլեան, «Երկու ճաշկերույթների միջև»(Մարկոս 6.17-43)