20.03.2016թ.- Վեր. Րիք Բենսոն, «Փրկչի կարիքը» (Մատթեւոս 21.1.11)