27.03.2016թ.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Եկե՛ք, տեսե՛ք այն տեղը» (Մատթևոս 28.1-6)