03.04.2016թ.- Պատ. Ավետիք Խաչատրյան, «Փրկող Հարություն» (Գործք. 2.22-41)