03.12.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Իմ սիրտը` Քո տունն է- Իմ մանկության սենյակը» (Հովհաննու 3.1-15)