25.02.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Քայլել Նրա նման» (Ա Հովհաննես 2.1-6)