17.04.2016թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Սրտի մաքրություն» (Մատթևոս 5.8)