18.03.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Հաղթության հավատք» (Ա Հովհաննես 5.1-5)