27.03.2018թ.-Պատ. Գագիկ Դանիելյան, «Ամբոխի ընտրությունը» (Մարկոս 15.1-15)