24.04.2016թ.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Աղոթք հայ ազգի համար» (Սաղմոսներ 3)