27.05.2018թ.-Պատ. Ատոմ Սիմոնյան, «Սուրբ Հոգին է շարունակում Հիսուսի գործը» (Գործք Առաքելոց 27.18-26)