01.05.2016թ.- Պատ. Ավետիք Խաչատրյան, «Կրոնական խորհրդանիշների խաբկանքը» (Մատթևոս 24.1-4)