22.07.20182.-Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Սիրի'ր քո Տեր Աստծուն» (Բ Օրինաց 5.32-6.9)