29.07.2018թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Հանգիստ» (Մատթեոս 11.25-30)