27.01.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Լեռան քարոզը` Օրենքի հոգին-ամուսնալուծություն» (Մատթևոս 5.31-32)