07.04.2019թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Խաչդ վերցրու» (Մարկոս 8. 27-34)