21.04.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Նա հարյավ» (Ա Կորնթ. 15.12-22)