05.05.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Հիսուս երևում է աշակերտներին» (Ա Կորնթ. 15.1-11)