12.05.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Հիսուս երևում է աշակերտներին» (Առաքյալների գործերը 26)