26.05.2019թ.-Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Համբարձման հրամայականը» (Գործք Առաքելոց 1.6-11)