30.06.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոնեական մտածելակերպ՝ հարաբերություններ» (Մատթեոս 7.1-12)