04.08.2019թ.- Վեր.Հարություն Սելիմյան, «Նոր Ուխտի ուխտապահները» (Ա Կորնթ. 11.23-28)