11.08.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Բրուտի ձեռքի մեջ» (Երեմիա 18.1-6)