01.09.2019թ.- Վեր. Հրայր Չոլակյան, «Լինել կամ անել» (Ղուկաս 10.38-42)