10.11.2019թ.- Պատ. Ատոմ Սիմոնյան, «Օրինակելի Թագավորը» (Սաղմոս 8.5-6, Եբր. 2.5-9)