15.12.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոս՝ մեր ճանապարհն անապատի մեջ» (Ես. 40.1-5, 51․1-5)