06.01.2020թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոսի հայտնությունը» ( Ա Հովհ. 2.28-3.10)