12.01.2020թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոսի ձեռքերը» (Սաղմոս 123. 1-4, Եբր. 12.1-2)