10.07.2016թ.- Վեր. Ավետիս Բոյներյան, «Աստված կհոգա» (Ա Պետրոս 5.5բ-7)