17.05.2020թ․- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Համբարձումը՝ նոր լույսի ներքո» (Եփեսացիս 4.7-13)