31.05.2020թ․- Վեր.Ավետիք Խաչատրյան, «Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը» (Գործք 2.1-12)