21.06.2020թ․- Վեր.Գևորգ Գասպարյան, «Ամեն ժամանակ փնտրեցեք Աստծուն» (Սաղմոս 13)