22.11.2020թ.-Վեր.Գարուշ Անտոնյան, «Որտե՞ղ է Աստծո թագավորությունը» (Ղուկաս 17.20-21)