29.01.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Լույսի վկաներ» (Հովհաննես 1.1-18)