28.02.2016թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Ինչպե՞ս է Աստված խոսում այսօր: Մաս II» (Եբր. 12.12-29)