19.03.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Կարծիքիս հակառակ» (Մատթ. 22.41-23.12)