09.04.2017թ.-Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Հաղթական մու՞տք, թե՞...» (Հովհաննես 12.12-19)