12.04.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Աշակերտից` հետեւորդ» (Մարկ. 14.1-9)