14.04.2017թ.- Պատ. Ստեփան Վարդանյան , «Խաչված ավազակները» (Ղուկաս 23.32-49)