30.04.2017թ.- Վեր.Կալվին Սաղերյան, «Մեր առավոտյան աղոթքը» (Սաղմոս 5)